WFP_logotyp_alternatywny_poziomy 5 – negatyw achromatyczny_RGB